Stvoreni za nebo

Katolički forum koji okuplja katoličke vjernike u duhu dijaloga i Kristove ljubavi


  Devetnica sv. Roku

  Share
  avatar
  ane

  Broj postova : 1018
  Join date : 14.11.2009
  Age : 28

  Devetnica sv. Roku

  Postaj by ane on sub sij 30, 2010 4:20 pm

  Devetnica sv. Roku – zaštitiniku od zaraznih bolesti  PRVI DAN


  Život sveca

  Naš Božanski Spasitelj pojavio se u obliku sluge, ne samo da nas
  oslobodi nego, da nam također bude najveći i najsavršeniji krijeposni
  primjer, prema kojemu mi svoj život trebamo usmjeriti.Ali, da naš
  pogled pri razmatranju njegove uzvišene Svetosti i Savršenosti ne
  zaslijepi, daje nam svece kao primjere. U njima sjaju zrake njegovih
  krijeposti našim očima ublažene. U njih gledam s hrabrošću i
  povjerenjem, tako da ih slijedim, Kristov namjesnik postati, kako kaže
  apostol. Kad nam je u susret došao vrsni primjer iz zbora svetih, sv.
  Roko, koji njegovim poniznim, samo Bogu i bližnjemu posvećenim životom,
  posebno nas sebi privlači i da slijedimo ga.

  Mi ne vidimo na njemu krvave znakove mučeništva, koji zastrašuju
  našu prirodu, niti veliko djelo naših vjerskih poslanika, koje obuhvaća
  sve narode, niti još da od zemaljskog odudara, pozvani život s posebnim
  milostima nekih odabranih svetaca, nego se njegovo bivanje odvija u
  uobičajenom slavljeničkom duševnom obavljanju, zažaren ljubavlju prema
  Bogu i bližnjemu. Iz njegova života zrače krijeposti koje nas obvezuju
  vršiti ih. Napominjući njegovu poniznost, preziranje zemaljskog,
  pobožnost, ljubav prema bližnjemu, ljubav prema neprijateljima,
  strpljivost, hrabrost, zaziva nam riječ Božju: "Primjer sam vam dao, da
  kao što sam ja činio, i vi činite."

  Koliko sam udaljen od ovog uzvišenog primjera? Gdje je moja težnja
  za savršenošću, čemu me Bog poziva? Gdje je ona ozbiljnost sv. Roka u
  vršenju kreposti, u kojima mi je određen put mom nebeskom cilju? Može
  li ovaj one kreposti vršiti, zašto ne i ja?  Molitva

  Slave dostojan sv. Roko, odgojen od pobožnih roditelja u svetom
  strahu Gospodina, od ranog djetinjstva najavio si veliku ljubav za
  službu Najvećemu i svim pobožnostima. Izmoli nam od Boga oproštenje
  mladenačkih pogrješaka i zavaravanja, da u vrijeme našega života, koje
  nam je od Gospodina po Njegovom milosrđu udjeljeno, Njemu čistim srcem
  služimo. Po Kristu našem Gospodinu. Amen.  Izmoli Krunicu sv. Roka i litanije.  DRUGI DAN

  (Njegova vjernost u očuvanju milosti)

  Od svojega ranog djetinjstva koristio je velikom vjernošću sve
  milosti, koje je primio u izobilju od Boga. S kojom pozornošću je
  zaobilazio sve opasnosti, koje su prijetile njegovoj nevinosti! Jesi li
  ti s istom brižnošću štitio brojne milosne darove, koje je Božja ruka
  na pragu tvojega života na tebe izlila? Već tako rano pozvao te
  Gospodin na milosni život, i pružio ti svoju ruku za pomoć. Ali, isto
  tako nisi mario za Njegovim pozivom, odbio si od sebe potporu ruke i
  obeščastio si tako lijepo djelo milosti, koje je Gospodin u tebi htio
  utemeljiti. Mi smo jednom određeni, naš cijeli život, također i godine
  mladosti, staviti u službu Božju. Ne smijemo ostati ravnodušni, jer
  svako mirovanje je jedan hod unatrag, pobjeda zla nad nama.

  Ulaziti kao anđeli u sredini tajanstvenih stuba, koje je patrijarh
  Jakob gledao, želimo također i mi na stubama našeg života, uvijek
  dalje, uvijek naprijed, u kršćanskoj kreposti i svetosti.

  To je naš poziv od same naše mladosti. Kako si ti tom pozivu
  odgovorio? Gdje je tvoja nevinost krštenja, a gdje križ pun milosti
  kojega je crkva tada u tebe utisnula, kad je dotakla tvoje čelo?
  Umjesto da si odmah, kao sv. Roko, napredovao u milosti kao u dobi, da
  si množio svoje zasluge, da su tvoje krjeposti sve sjajnije
  svjetlucale, možda si već u ranim godinama natovario Božji bijes. Tako
  mlad, a već tako veliki grješnik! Gubitak nevinosti, nemarnost za naše
  obveze, množenje naših grijeha. O Gospodine, ne gledaj na grijehe naše
  mladosti i naša lutanja. Iz dubine srca kajem se za moje postupke i
  proturiječim sotoni i njegovom sjaju, grijehu i njegovim djelima.  Molitva

  Sveti sljedbeniče našeg Gospodina Isusa Krista, odmah, nakon
  mladosti, poslije smrti tvojih roditelja, odrekao si se zemaljskog
  posjeda, da bi u siromašnoj hodočasničkoj odjeći hodočastio u sveta
  mjesta. Molimo te, budi uz nas, da očistimo naše srce od svih neurednih
  ljubavi za svijet, njegove časti, dobra, i da ljubimo svim srcem
  prijatelje i Boga. Amen.  Izmoli Krunicu sv. Roka i litanije.  TREĆI DAN

  (Njegova preziranja zemaljskih stvari)  Sve zemaljske stvari prezirao je sv. Roko iz duše. Najsjajnija
  budućnost bila je ispred njega, časna mjesta su mu bila nuđena, i sve
  to ponosno je prezirao. Kako su čvrsti vezovi, koji te vežu za
  prolazno, a ipak je to, što ti tvoje nazivaš, i tako grješno ljubiš,
  neusporedivo s tim što Roko pokazuje. Razbij nesnošljivi teret koji te
  pritišće. Oslobodi se od prašine grijeha. Stavi ga tamo gdje i pripada,
  naime pod tvoje noge, a ne u tvoje srce. Istinski bogoljub ne treba sve
  grješne privrženosti vezati s onim što ima, nego mora si sam odumirati.
  Isus govori: "Tko ne uzme Križ svoj i ne ide za mnom, nije me dostojan.
  Mt.10,38." Sv. Roko je ovo opominjanje potpuno razumio i, izvršio.
  Nakon što je napustio svoja dobra, odrekao se i sam sebe, svoje
  slobode, svog mira, svake osobne ugodnosti, i prepustio se radosna srca
  -sasvim Bogu u svim kušnjama na koje je nailazio.

  Da i mi sve više sebi odumiremo, da sve više našim zlim željama i
  našim strastima kažemo: Ne! Također bismo, kao i sv. Roko, u ovoj
  neprekidnoj borbi protiv nas samih našli neprocjenjivo blago, koje je u
  tome skriveno. Tako bismo kušali slast Božje ljubavi i ostvarili
  slobodu, koju svijet ne poznaje, koja je blago djece Božje.

  Molitva

  Sv. Roko, ti si nezapažen od svijeta, poznat samo tvom Stvoritelju,
  ponizno si išao nepoznatim putovima, strpljivo podnoseći neke kušnje,
  jake nepravde, veliku potrebu. Molimo te izmoli nam milost, da i mi na
  hodočasničkom putovanju, koje nas vodi u vječnost, sve grješne
  komodnosti zaobiđemo i po tvomu uzoru, sve patnje i traženja strpljivo
  podnosimo iz ljubavi prema Bogu. Amen.  Izmoli Krunicu sv. Roka i litanije.

  ČETVRTI DAN

  (Njegovo zalaganje u dobru)  Svetac se nije zadovoljavao samo s dobrim odlukama. Njegove odluke
  slijedila je odmah činjenica. Njegov cijeli život je pokazivao kako su
  njegove nakane bile čvrste i ozbiljne. Mi naprotiv smo tako polagani i
  mlaki u našim nakanama, tako pospani i ravnodušni u izvršavanju. Koju
  bezvoljnost nosimo u nama prema Bogu, i prema Božim stvarima, koje
  protivljenje naspram svih napora koje je vezano za izvršavanje dobra!
  Poteškoće na koje je svetac nailazio u njegovoj čežnji za krijepostima,
  udvostručili su samo njegovo zalaganje. Život u jednoj stranoj zemlji,
  okolina grješnog svijeta, zavođenje strasti, sve to je moglo dovesti u
  kušnju njegovu krijepost. Sve kušnje služile su samo za to, da se
  njegovo zalaganje čeliči, da njegovu čežnju postavi na višu razinu,
  njegove zasluge da uveća, tako da je bila poticana njegova poniznost,
  blagost, ljubav prema bližnjemu, pobožnost za najveći stupanj
  usavršavanja.

  Koliko smo mi naprotiv udaljeni od ove visine, savršene duhovne
  ljepote sveca. Ne lebdimo li stalno u našoj mlakosti, i pospanosti
  između neba i zemlje, između Boga i svijeta? Nije li naš život tužna
  mješavina od dobra, koje se sve više u sebe skuplja, i zla, koje sve
  više napreduje? I s ovom hladnom i ravnodušnom ljubavlju želiš
  zadovoljiti ljubav tvoga Boga, i steći neizrecivo lijepo nebo? Oživimo
  opet u nama istinsko zalaganje, i dajte da neumorno ustrajemo u brizi
  za našu dušu, u službi Najuzvišenijega!  Molitva

  Anđelu jednaki mladiću, sv. Roko, ti vjerni sljedbeniče serafinskog
  svetog Franje, isto kao i on dao si sve siromasima i kao član trećeg
  Reda ovoga svetog patrijarha, ti si postao najvrijedniji đak i
  oduševljeni ljubitelj evanđeoskog siromaštva, koje je Spasitelj
  poučavao riječju i djelom. Izmoli nam na prijestolju Božjem veliku
  ljubav za siromaštvo i jednu nepotresenu strpljivost u svim potrebama
  ovoga života. Amen.  Izmoli Krunicu sv. Roka i litanije.

  PETI DAN


  (Njegova ljubav prema bližnjemu)  U ljubavi prema bližnjemu propovjedao nam je sv. Roko najljepši i
  najuzvišeniji primjer. Ova ljubav ga je potakla, da svoju veliku
  imovinu preda siromasima, bez da je za sebe i najmanje zadržao.Iz
  ljubavi prema siromasima bio je i sam siromah. Gdje je naša snažna, na
  žrtvu spremna ljubav za siromašnu subraću? Hladna srca možemo tako
  često pogledati potrebu Isusovih udova, skloni smo milostinju gledati
  samo kao jednu dužnost ljubavi, čija je praksa izložena našoj
  samovolji. A Bog ipak hoće, da ti, upravitelj Njegovih dobara, njih
  primjeniš, kako On želi, dakle da ih dijeliš sa siromasima. Zapovijeda
  ti, kaže Sveto pismo, da ne stisneš ruku prema potrebnima. Između nas i
  naše braće trebaju vladati veći obziri, nego stroge obveze. Ljubav
  prema Bogu i narodu nas potiče da bližnjega potpomažemo prema
  mogućnosti. Možeš li ti vidjeti Božju sliku i priliku u potrebama, bez
  da radosno misleći na Boga pohitiš u pomoć? Nije li ljubav prema
  bližnjemu tako duboko u našim srcima upisana, u čijim djelima će
  Spasitelj spoznati, da li smo mi njegovi mladići?

  U prekrasnom svjetlu zasvijetlila je ljubav sveca prema bližnjemu
  u vrijeme neizrecivog jauka i bijede, koja je čovječanstvo kugom
  zarazila. Neopisane su žrtve, koje je on tada podnio. S neprolaznim
  slovima zavedeno je njegovo predanje u knjige povijesti, još dublje u
  knjige vječnoga života. Bog nagradi njegovu nesebičnu ljubav preko
  nebrojenih čudesnih ozdravljenja, koje je On preko njega učinio.
  Ispitaj se, da li ti ispunjavaš svoju obvezu, ako tvoji bližnji boluju.
  Ako potreba nije izišla u javnost, ako se poneki stide, ako čin ljubavi
  nije povezan s neugodnostima, tada možeš reći, da li ljubav prema
  bližnjemu ima duboke korijene u tvom srcu, i dali gledaš u patniku
  drugog Krista. Prava ljubav nema granica u brizi za trpeće tijelo
  bližnjega, niti zaboravlja njegovu dušu. preko njegove molitve,
  razborite opomene, sv. Roko je djelovao na srca bolesnih, priveo ih je
  kajanju i obraćenju. Ni ti, ne zaboravi u tvojim odnosima prema
  bližnjem na njegovu besmrtnu dušu. Kako bi poneke duše mogle biti
  spašene i s malo truda, kad bi se jedan našao, koji bi kroz molitvu,
  preko produhovljene riječi ljupkosti i ljubavlju djelovao. Možda ti u
  tvojoj slijedećoj blizini imaš priliku da ovu ljubav navještaš. Ljubav
  je domišljata, ona će ti pokazati sredstva i putove, kako ćeš postići
  cilj. Riječ utkaj u srce Sv. Pisma: "Izbavit ćete jednu dušu iz smrti,
  i izbrisati mnoštvo vaših osobnih grijeha."  Molitva

  Sveti Roko, apostole ljubavi, posvuda, gdjegod te korak vodio, bio
  si pozdravljen kao anđeo s neba. Ispunjen žarkom ljubavlju, tješio si
  posvuda ožalošćene, bolesnike liječio, čuda u znaku svetog Križa činio.
  Zapali u našim srcima plamen ljubavi, kojom si i ti bio zapaljen, i
  izmoli nam po tvom moćnom zagovoru milost, da ne malaksamo u djelima
  kršćanskog milosrđa. Amen.  Izmoli Krunicu sv. Roka i litanije.

  ŠESTI DAN

  (Njegova veličina u patnji)

  Isus zna da Bog ljubi one, koje On kažnjava. On vidi u patnji i
  žalosti života znakove posebne milosti i ljubavi Božje. Ne budimo stoga
  tako ludi, da zahtijevamo od Boga iznimku ovog pravila za nas, nego
  ponizno prihvatimo svaki dan križ iz njegove ruke kao znak izabranih.
  Tako su sveci uvijek radili za njihov osobni neizmjerni, vječni
  blagoslov.

  Nakon što je sv. Roko nebrojene bolesnike od kuge oslobodio,
  zahvatila je i njega zaraza. Izbačen od jednog nezahvalnog grada, mučen
  u teškim bolovima, ležao je na siromašnom ležištu jedne propale šumske
  kućice. Ali, u trenucima najdublje napuštenosti i gorkih kušnji
  pristigle su mu bogate milosti, zabliještile su njegove kreposti u
  veličanstvenom svjetlu kao nekad kad je iz njega izlazila čudesna
  snaga, i kad su mu se ljudi divili. Njegova nepotresena strpljivost,
  njegovo jako povjerenje u Boga, njegovo bezgranično predanje volji
  Gospodina, njegova moćna čežnja za odriješenjem i zatim njegova
  herojska ljubav, koja ga je vratila iz ležaja boli k oboljelima od kuge
  u obližnjem gradu, koji ga je malo prije izbacio, to mu je sve bio film
  za cijelo nebo.

  Također i za nas su patnje jedna škola kreposti i jedno sredstvo
  skupocjenih milosti, ako ih mi gledamo očima vjere i s poniznošću,
  Božjim srcem podnosimo. U ovoj školi učimo onaj sveti životni poziv,
  koji nas moćno uvjerava u ništavnost zemaljskog života i ispunja nas
  višim i većim mislima. U ovoj školi privlači Bog čovjeka sebi s ljupkom
  ali, neodoljivom snagom i čini nas sličnim njegovom trpećem Sinu.da bi
  nam utoliko udijelio bogatiji udio njegove slave. U školi križa
  provjerava se naše strpljenje, produbljuje se naša poniznost, i
  umnožava se čežnja za nebom, tako da mi radosno kličemo sa sv.
  Augustinom: "Ovdje reži, tu žeži, tu kidaj, o Gospodine, poštedi me
  samo u vječnosti! Amen.  Molitva

  Sv. Roko, kao veći primjer svake kreposti, ti stojiš u tvom životu
  ispred nas. Posebno se čudimo veličini duše, u kojoj se ti pojavljuješ
  za vrijeme teških patnji, u kojima te našla Božja ruka. Molimo te, budi
  uz nas, da mi po tvom primjeru patnje, koje nam Bog šalje, strpljivo
  podnosimo i tako krepost ka kreposti vodimo, dok ne dosegnemo potpunu
  ljubav Božju. Amen.  Izmoli Krunicu sv. Roka i litanije.  SEDMI DAN

  (Njegova poniznost)  Poniznost je čvrsto i živo uvjerenje da smo mi samo slaba i grješna
  bića, i da je milost, koja u nama posve djeluje. Najveća savršenost i
  svetost propada, čim čovjek ova svojstva odloži i pusti da njime ovlada
  ponos. Stoga je Sv. Roko već od rane mladosti pobjegao iz njegove
  domovine, s tim da hvala i slava svijeta ne pomuti i ne otuđi ures
  njegovog čistog srca. Isti obzir ga je vodio kroz njegov cijeli život
  do smrti njegova imena, da obuhvati njegov iskon s najtješnjim velom.
  Tako je njegovu krepost sigurno zaštitio, gdje se sve lijepše razvijala
  i korak po korak se uzdizala do najveće visine svetosti.

  Nije li ovaj primjer ponizne svetosti za postiditi te? Ti znaš, da
  ponos nosi sobom veliku laž, a poniznost je sama istina. Zašto se tako
  gizdavo uzdizati? Što ti posjeduješ, nije li to dar Božji? Apostol te
  pita: "ako si primio, zašto se hvališ kao da nisi primio?"

  Promatraj se u svjetlu istine, i vidjet ćeš tvoju dušu grijesima
  natrpanu, tvoje tijelo kao bijedna grobna trulež, tvoje ruke prazne
  dobrih dijela. Zašto ne biti ponizan? Ti želiš biti obljubljen u Božjim
  očima i kod ljudi, dakle pojačaj poniznost. Ponos te prezire od sviju,
  ali poniznost te okružuje s višom posvetom, koja umnožava
  dostojanstvenost i blaženstvo tvoga srca. Ti ćeš vjerno rasti u tvom
  pozivu u kreposti i sve više ostvarivati omiljenost pred Bogom. Budi
  uvjeren u to, da samo u poniznosti možeš ostvariti ovaj cilj. Ona te
  vodi na sigurnom putu do savršenstva, ona ti obraća najbogatije milosti
  Božje, jer" ohole odbaci Gospodin, a poniznima daje njegovu milost."  Molitva

  Sv. Roko, ti primjeru poniznosti, prinesi tvoj zagovor Bogu za nas,
  da mi po tvom primjeru sve ponose, kugu duše, zaobiđemo, da naše cijelo
  povjerenje u beskonačno milosrđe Isusa Krista upravimo i tako u
  njegovoj milosti rastemo. Amen.  Izmoli Krunicu sv. Roka i litanije.  OSMI DAN

  (Njegovo slavljenje)

  U neumornom zalaganju svetac je služio Bogu u žrtvenom predanju
  bližnjemu, njegovu dušu obogaćivao s velikom krepošću, za vječnost
  sticao velike zasluge. Križ: On je njegovu životnu dob obilato učinio
  dobrim djelima, koji imaju zadovoljštinu za vječnost. U bijednom
  zatvoru, ležeći na tvrdom ležaju, osjećao je kako se vez polako
  odrješuje, koji spaja tijelo i dušu. S nebeskom radošću on pozdravlja
  anđela smrti, koji ga poziva kući iz borbe za bogatu plaću, iz velikih
  muka u blaženu radost. Sad je već izboren posljednji spor, završen
  posao, nošen zadnji križ, podnesena zadnja žrtva. Sad se ide gore u
  pravu domovinu, gore u blažene dvore nebeskog Oca, koji ga dočekuje s
  riječima: "Dobrodošao vjerni slugo, uđi u radost tvoga Gospodara." I
  uzdignut ka gledanju Boga osjeća se prožet onom strujom blaženosti, za
  čim je žudio sve dane svoga života.

  Ako znamo, da stupanj nebeske blaženosti odgovara stupnju milosti,
  koju Bog podaruje čovjeku, kao i stupnju spremnosti, s kojom ovaj
  otvara srce milosti, tada jako dobro možemo naslutiti blaženu radost,
  koja je ispunila srce svetog, poniznog hodočasnika iz Montpelliera.
  Njemu možemo dodati riječi sv. Grgura:" Koji će jezik izgovoriti, i
  koji razum shvatiti, kako je velika nebeska radost stajati u društvu
  anđela, gledati sa svetim dušama veličanstvo Gospodina, Boga u oči
  gledati, ne biti mučen strahom smrti i uživati vječnu blaženost." Tko
  ne želi umrijeti kao Sv. Roko, tko ne želi ući u radost vječnog oca?
  Ako najmanje zemaljsko dobro ne može postati naše vlasništvo bez napora
  i rada, stoga ne smijemo zahtijevati da pojam svih blaženosti, najveća
  radost nam padne u naručje bez napora. Proljeće s njegovim ljepotama
  dolazi po sebi, bez našeg udijela ali, ne naše proljeće, ne naše nebo.
  Za to moramo raditi, moramo se boriti! Stoga se ne bojmo truda i žrtve,
  jer naše nebo i njegova sreća ne mogu nikad biti dovoljno skupo
  plaćeni. Usmjerimo naš život prema primjeru svetaca, i kao oni blaženo
  ćemo umrijeti, i kao oni vječno sretni biti.  Molitva

  Sveti Božji slugo, ti uživaš sada neshvatljivu blaženost u nebu
  koju si ti zaslužio preko odumirajućeg života. Ti se odmaraš u srcu
  tvoga Boga za svu vječnost. O ne napusti nas. S povjerenjem ti polažemo
  u ruke našu smrt i vječni spas. Budi uz nas da mi u potpunom odumiranju
  i poniznosti zaobiđemo grijeh i jednoga dana preko blažene smrti budemo
  združeni s tobom u vječnosti. Amen.  Izmoli Krunicu sv. Roka i litanije.  DEVETI DAN

  (Njegovo štovanje)  Po vjeri u zajedništvo svetih priznajemo, da svi, koji su ostvarili
  svoj cilj u nebu, stoje u jednoj tajanstvenoj, živoj vezi s nama,
  dijelovima putujuće Crkve. Nije uspostavljen razdioni zid između neba i
  zemlje, nego postoji trajno davanje i primanje, stalno pozdravljanje i
  ponovno pozdravljanje između nas i svetih u nebu. Neka i sv. Roko koji
  je otišao s ove zemlje, bude isto tako s nama i mi s njim u živahnijoj,
  blaženstvenijoj vezi. On živi stoljećima i dalje među nama najprije
  preko njegovih svetih relikvija, koje su razdijeljene u mnogim
  zemljama, čuvane u visokoj časti, i čine vrijedno, slavljeničko blago
  nekih oltara i crkava. Sudnji dan će pokazati koji su vrijedni
  blagoslovi i uslišanja proizašla od ovih svetih ostataka na kršćanski
  puk putem Božje milosti.

  Roko živi i dalje u Sv. Crkvi preko prisnog štovanja koje mu
  kršćanski puk odaje. Ako svijet slavi njegovu veličinu, onda mi imamo
  zasigurno obvezu, njega štovati, koji je s njegovim velikim, širokim
  srcem kao apostol najdragocjenjenije ljubavi prema bližnjemu toliko
  učinio i žrtvovao u službi patničkog čovjeka. S posebnim ga je očima
  ljubavi pogledao Gospodin, kao njegova ljubimca, odredio ga je od
  koljevke, obasuo ga je izvanrednim milostima i dao mu čudesnu moć. Ako
  Bog njegova slugu obasipa čašću, onda shvatimo, da je on postao u
  mnogim mjestima ljubimac pobožnog kršćanskog naroda, i da slika
  njegovog kreposno bogatog života nikad neće iščeznuti iz srdaca
  kršćanskog puka. On živi još daleko u vjernom zazivanju, s kojim se
  Crkva i njezina djeca njemu obraćaju. Mnoge je na zemlji obogatio
  svojom molitvom i blagoslovom, tko onda može opisati snagu koju čini na
  nebesima za naše dobro? Sv. Bernard kaže lijepo: "Neka je daleko od nas
  pomisao da ljubav, koju smo vidjeli ovdje na zemlji, u nebu popušta ili
  nestaje, gdje sveci na izvoru vječnog života piju, od kojih su na
  zemlji samo poneke kapi kušali. Jer ljubav je jača od smrti. Volja za
  nebom otvara srce, i ne zatvara ga. Ona ih ispunjava s više ljubavi i
  usavršava to, što posjeduju."  Kršćanstvo je ovo iskusilo nebrojeno puta u njegovu povjerenju
  prema sv.Roku i njegovu zagovoru. Položimo dakle tijelo i dušu, život i
  smrt, vrijeme i vječnost u njegovu moćnu zaštitu. On će nam pomoći u
  životu i smrti, da jednom u vječnosti s njim slavimo i hvalimo Oca i
  Sina i Duha Svetoga.  Izmoli Krunicu sv. Roka i litanije.

  Krunica sv. Roku - zaštitniku od zaraznih bolesti  Moli se na Gospinu krunicu, poslije riječi Isus dodaju se zazivi:

  1. koji neka nam umnoži vjeru

  2. koji neka nam učvrsti ufanje

  3. koji neka nam usavrši ljubav  DESETCI KRUNICE

  1. KOJI NAS PO ZAGOVORU SV. ROKA VODI DO SPOZNAJE NAŠIH GRIJEHA.

  2. KOJI NAS PO ZAGOVORU SV. ROKA OBRAĆA NA ISTINSKO KAJANJE.

  3. KOJI NAM PO ZAGOVORU SV. ROKA POMAŽE U LJUBAVI PREMA Bogu I BLIŽNJEMU.

  4. KOJI NAS PO ZAGOVORU SV. ROKA ČUVA OD KUGE, GLADI I RATA.

  5. KOJI NAS PO ZAGOVORU SV. ROKA ČUVA OD NAGLE I IZNENADNE SMRTI.

  Litanije sv. Roku - zaštitniku od zaraznih bolesti  Gospodine, smiluj nam se

  Kriste, smiluj nam se

  Gospodine, smiluj nam se

  Kriste, čuj nas

  Kriste, usliši nas

  Bože, Oče nebeski, smiluj nam se

  Bože, Sine, Spasitelju svijeta smiluj nam se,

  Bože, Duše Sveti, smiluj nam se.

  Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se,  Sveta Marijo, moli za nas

  Sveta Bogorodice,

  Sveta Djevo Djevica,

  Sveti Mihaele,

  Sveti Gabriele,

  Sveti Rafaele,

  Svi sveti anđeli i arkanđeli, molite za nas

  Svi sveti zborovi i redovi blaženih duša,  Sveti Roko, ti veliki sljedbenice Božji, moli za nas

  Sveti Roko, ti pravi nasljedniče Isusa Krista,

  Sveti Roko, ti prezreniče svih ovozemaljskih ispraznosti,

  Sveti Roko, ti potpuni primjeru djevičanske čistoće,

  Sveti Roko, ti ljubitelju evanđeoskog siromaštva,

  Sveti Roko, ti potpuni izvršitelju svih kreposti,

  Sveti Roko, ti utočište bolesnih,

  Sveti Roko, ti jakosti slabih,

  Sveti Roko, ti liječnice svih koji boluju od kuge,

  Sveti Roko zaštitniče svih napuštenih,

  Sveti Roko druže anđela,

  Sveti Roko blaženi među patrijarsima,

  Sveti Roko slavni prijatelju proroka,

  Sveti Roko apostolski čovječe,

  Sveti Roko mučeniče ljubavi Božje,

  Sveti Roko sljedbeniče Isusa Krista,

  Sveti Roko anđele tijela,

  Sveti Roko strahu zlih duhova,

  Sveti Roko primjeru živima,

  Sveti Roko tješitelju umirućih,

  Sveti Roko naš najvrjedniji zaštitniče,  Budi nam milostiv, poštedi nas, o Gospodine

  Budi nam milostiv, usliši nas, o Gospodine  Od svakoga zla, oslobodi nas, o Gospodine

  Od svih grijeha, Od kuge, gladi i rata,

  Od svih predstojećih opasnosti tijela i duše,

  Po Tvojim najsvetijim gorkim patnjama i smrti,

  Po Tvojim najsvetijim vječnim zaslugama,

  Po zagovoru Tvoje dobre majke Marije,

  Po zagovoru Tvog vjernog sluge i sljedbenika Roka,

  Po zagovoru Svih svetih,  Mi siromašni grešnici! Molimo te, usliši nas!

  Da nas, i cijelu domovinu po zagovoru sv. Roka milostivo sačuvaš od kuge i opasnih bolesti,

  Da nam po zagovoru sv. Roka sve daš,što liječi dušu i tijelo,

  Da mi po njegovu zagovoru zadobijemo pomoć u našim potrebama,

  Da mi po njegovu zagovoru budemo postojani u pravoj vjeri,

  Da po njegovu zagovoru zadobijemo jednu veliku želju, sve da trpimo, što nam Gospodin Bog pošalje, |

  Da mi po njegovu zagovoru steknemo povjerenje prema Bogu za sva vremena,

  Da mi po njemu steknemo pravo kajanje,

  Da mi po njemu zadobijemo snagu od Boga, da savladamo sve naše propuste

  Da mi po njemu zadobijemo pravu vjernost i ljubav bližnjega

  Da mi po njemu napredujemo u svemu dobru,

  Da nam Ti po zagovoru sv.Roka podariš blaženi trenutak na smrti,

  Da nas milostivo uslišiš, Sine Božji,  O, Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, poštedi nas, o Gospodine!

  O, Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, o Gospodine!

  O, Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!  Kriste, čuj nas

  Kriste, usliši nas,

  Gospodine, smiluj nam se

  Kriste, smiluj nam se Gospodine, smiluj nam se  Oče naš... Zdravo Marijo...  Sv. Roko, moli za nas,

  Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!  Pomolimo se

  O Bože, čija je dobrota beskonačna, čije je milosrđe bez zapreka, čija
  svemoć vlada nad tijelom i dušom, životom i smrti, zdravljem i bolesti,
  padamo ničice pred prijestoljem Tvoje božanske veličanstvenosti.
  Klanjamo Ti se u dubokom strahopoštovanju, jer znamo, da smo prašina i
  pepeo, i naspram Tebe smo samo jedno nestalno ništa. Ali smo ujedno i
  ohrabreni Tvojim dobrim milosrđem jer smo uvjereni da ćeš nas Ti
  prihvatiti, pa ako bismo bili i najveći grješnici ako se samo pojavimo
  pred Tobom ponizna srca.

  Vidi, kajemo se za naše grijehe, žalimo zbog naših zlih djela,
  samo poradi toga, jer su Tebe povrijedili, naše najveće dobro, kojeg mi
  iznad svega ljubimo. Molimo Te po zaslugama Isusa Krista -Tvog Sina,
  našeg Spasitelja i Otkupitelja, usliši našu molitvu i otjeraj od nas
  štetni otrov za dušu, grijehe, sačuvaj nas od svega što bi nas moglo
  zaraziti ovom kugom, daj nam Tvoju snažnu milost, pomoću koje ćemo na
  putu Tvojih Svetih zapovijedi brzim koracima hoditi, očuvaj nas u
  vjeri, umnoži našu nadu i zapali u nama vatru Tvoje ljubavi. Daj nam u
  svako vrijeme Tvoje nebesko svjetlo, Tvoju milost i Tvoj blagoslov, da
  pravo govorimo i pravo djelujemo; potakni nas, da uvijek naš život
  usmjerimo po primjeru sv. Roka. Po njegovu zagovoru odvrati od nas sve
  kugom zarazne bolesti, svu nesreću, i uvedi nas konačno u vječni život,
  po Isusu Kristu, našem Gospodinu. Amen.  Molimo i također za umrle kršćane. Gospodine Isuse Kriste, izbavi
  umrle duše od onih kazna, koje još uvijek zbog svojih grijeha moraju
  trpjeti čistilišne muke.

  Daj tim dušama po zagovoru sv. Roka vječni pokoj, i neka im svijetli svjetlost vječna . Amen.

  ZAVRŠNA MOLITVA  Veliki sveti Roko, koji si od Boga pozvan biti poseban zaštitnik
  protiv kuge i svih drugih teških bolesti, tebi odajem čvrsto
  povjerenje. Sačuvaj naše tijelo od svih zaraza, ali još više molim za
  zaštitu protiv grijeha. Pomozi mi da iskorjenim krive strasti i da po
  tvom primjeru vršim kajanje i Bogu milu ljubav za moje spasenje, na
  tvoju čast i radost i na čast Trojedinog Boga, koji živi i kraljuje u
  vijeke vjekova. Amen.  Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.


   Sada je: uto tra 24, 2018 12:49 pm.